De Grensschutters kunt u op woensdagavond tussen 19:30 en ??:?? vinden in:
de Akkerschans

Bunderweg 14

9693 ET Bad Nieuweschans

Secretariaat: